Tekerleme

Bu tesbihi imamelemeli mi, imamelememeli mi.

Tekerleme


Meşhur SözlerSon Sözler