Yahudi Atasözleri

Borç verirseniz hem paranızı, hem de dostunuzu kaybedersiniz.

Yahudi Atasözleri