Osman Gazi

Bizim davamız kuru bir kavga ve cihangirlik davası değil ilayı kelimetullahdır.

Osman Gazi