Şamil Basayev

Bize hala terörist diyen dünyanın yüzüne tükürmek istiyorum.

Şamil Basayev