Adolf Loos

Bir ulus, ne kadar derin iktisadi bunalım içinde ise, ziynet ve süs eşyası ile o kadar savurgandır.

Adolf Loos