Albert Einstein

Bir ülkenin geleceği o ülke insanlarının göreceği eğitime bağlıdır.

Albert Einstein