Montesquieu

Bir ülkede dalkavukluğun getirisi, dürüstlüğün getirisinden fazla ise, o ülke batar.

Montesquieu