İbnü'l Cevzi

Bir şeyin hakikati bilinmedikçe, övülmesi veya yerilmesi caiz olmaz.

İbnü'l Cevzi