Özdemir Asaf

Bir sevgiyi anlamak, bir yaşam harcamaktır, harcayacaksın.

Özdemir Asaf