Theodore Roosevelt

Bir insanı ahlâken eğitmeden sadece zihnen eğitmek, topluma bir bela kazandırmak demektir.

Theodore Roosevelt