el-Cahiz

Eğer bir insan bütün hayatını sivrisineğin kanadı hakkında çalışarak geçirse, bütün bir ömür ona yetmeyecektir. Hatta doğudaki ve batıdaki bütün bilge insanlardan yardım alsa da durum değişmez.

el-Cahiz