T. S. Eliot

Bir hayvanı severseniz o da sizi sever. Eğer bir insanı severseniz, onu bilmiyorum işte ne yapacağı belli olmaz.

T. S. Eliot