Yahudi Atasözleri

Bir gün su içeceğin çeşmeye çamur sıçratma.

Yahudi Atasözleri