Frank Clark

Bir çocuğa her istediğini vermekle, ona can sıkıntısı aşılamış oluruz.

Frank Clark