Dale Carnegie

Bir başka formül de insanlarla geçinmesini bilmek ve onları idare edebilmektir.

Dale Carnegie