Hüseyin Atay

Bir ayeti anlayarak okumak, tüm Kuran'ı anlamadan okumaktan daha sevaptır.

Hüseyin Atay