Franz Kafka

Bir aptal bir aptaldır, iki aptal iki aptaldır, on bin aptal bir siyasal partidir.

Franz Kafka