Gustave Le Bon

Bilmek, ezberlemek değil sebep-sonuç arasındaki ilişkiyi kurabilmektir.

Gustave Le Bon