Lao Tzu

Bilmediğini bilmek en iyi şeydir, bilmediği halde bildiğini iddia etmek bir hastalıktır.

Lao Tzu