Can Yücel

Biliyorum suçluyum ve razıyım cezama. Çalmadım, öldürmedim ama daha kötüsünü yaptım. Tuttum, insanları sevdim.

Can Yücel