Kuran-i Kerim

Bilin ki mallarınız ve çoluk çocuğunuz birer deneme aracıdır.

Kuran-i Kerim


Meşhur SözlerSon Sözler