Albert Einstein

Bilim atom bombasını üretti, fakat asıl kötülük insanların beyinlerinde ve kalplerin dedir.

Albert Einstein