Aristoteles

Bilgi doğuştan akılda yoktur ama akıl bilgiyi üretecek kapasitededir.

Aristoteles


Meşhur SözlerSon Sözler