es-Sicistani

Bilgelik; Yunanlar'ın zihnine, Araplar'ın diline, Farslar'ın kalbine ve Çinliler'in eline indirilmiştir.

es-Sicistani