Yusuf Has Hacib

Bey memleket ve kanunu siyaset ile düzene koyar, halk hareketini onun siyasetine bakarak tanzim eder.

Yusuf Has Hacib