Aziz Sancar

Benim öğretmenlerim, Köy Enstitülüydü. Ben Cumhuriyet eğitim devriminin bir eseriyim.

Aziz Sancar