Kazı

Benim işim geçmişle ya da şimdiyle değil gelecekle.

Kazı