Abdülkâdir Geylânî

Belalar kula, Cenabı Hak'kın kapısını çalmayı öğretir.

Abdülkâdir Geylânî


Meşhur SözlerSon Sözler