Herodot

Becerinin arandığı yerde kuvvetin işi yoktur.

Herodot