Platon

Başlıca üç çeşit insan vardır: bilgisever, ünsever ve parasever insan.

Platon


Meşhur SözlerSon Sözler