Abraham Lincoln

Başkalarının hürriyetlerini tanımayanlar, hürriyete layık değildir.

Abraham Lincoln