National Security (2003)

Başaramayacağım dostum, her yanım üşüyor. Beyaz bir ışık görüyorum. Lanet olsun ışık bile beyaz.

National Security (2003)


Meşhur SözlerSon Sözler