Krezüs

Barışta oğullar babalarını, savaşta babalar oğullarını gömer.

Krezüs


Meşhur SözlerSon Sözler