Leon

Bak Mathilda, insanlar için gözlerini feda etsen, zaten kördü derler

Leon / Leon The Professional