Arnavut Atasözleri

Bağlı bir köpek ile avlanamazsın.

Arnavut Atasözleri