Abdürrahim Karakoç

Bacısız gardaşsız kalsam da garip, satılmışa gardaş olamam varıp.

Abdürrahim Karakoç


Meşhur SözlerSon Sözler