Elliott Cresson

Avukatlar, masumların müdafii, adaletin müzahiri, yetimlerin hamisidir.

Elliott Cresson


Meşhur SözlerSon Sözler