Haldun Taner

Atatürk bir çeşit diktatörmüş. Öylesi diktatör dostlar başına.

Haldun Taner