Kırgız Atasözleri

Kırgız Atasözleri

Kırgızlar veya Kırgız Türkleri, çoğunluğu Kırgızistan’da yaşayan Türk halkı. Türklerin bilinen en eski yazılı belgeleri olan Yenisey ve Orhon Yazıtları’nda Kırgızlar, tarihleri çok eskiye dayanan Türk kavimleri arasında zikredilmektedir.