Fransız Atasözleri

Fransız Atasözleri

Fransız; Fransa’da yaşayan, Fransa’nın vatandaşlığına sahip veya bir Cermen kavmi olan Frank (veya Frenk) kökenli kimse.


Popüler KonularPopüler AtasözleriPopüler UluslarSon Atasözleri