P. G. Wodehouse

Atalarının çadırlarında yaşamaya alışkın olanlar, modern gökdelenlere intibak edemezler.

P. G. Wodehouse