Goethe

Asil bir ruh için başını boyunduruğa uzatmakla, balta önünde eğmek arasında fark olmalıdır.

Goethe


Meşhur SözlerSon Sözler