İbn-i Arabi

Arzun sahih olsaydı, sana çareler gösterilirdi.

İbn-i Arabi