Claude Bernard

Aradığını bilmeyen, bulduğunu anlayamaz.

Claude Bernard