Marcus Porcius Cato

Aptallar akıllılardan pek az şey öğrenirler ama akıllılar aptallardan çok şey öğrenirler.

Marcus Porcius Cato