Anne with an E

Anlatırsan unuturum, öğretirsen hatırlarım, beni dahil edersen öğrenirim.

Anne with an E