Goethe

Ancak az şey bildiğimiz zaman bilgimizden emin olabiliriz. Kuşku, bilgi arttıkça artar.

Goethe


Meşhur SözlerSon Sözler