Mevlana

Ama bülbül, kuzgun bağırıyor diye güzelim sesini keser mi hiç?

Mevlana