İbn-i Arabi

Allah, kendi davasını sahiplenenleri sahipsiz bırakmaz.

İbn-i Arabi