Varidat

Varidat Alıntıları

İslâm tasavvufunun Vahdet-i Vücud okuluna mensup Osmanlı mutasavvıfı, filozofu ve kazaskeri Bedreddin Simâvî’nin (ö. 823/1420) tasavvufa dair Arapça eseri.